FANDOM


ZWOJE EMOCJI* Edit

Beksinski

[Coils of Emotions]

Jednym z elementów wampirzej klątwy jest stopniowe zapominanie emocji. Stają się one wspomnieniem, cieniem tego co kiedyś było. Brak możliwości  odczuwania emocji, wpływa także na umiejętność ich zauważania u innych, dostrzegania drobnych różnic w ich zachowaniu a co za tym idzie, utrudnia przewidzenie ich reakcji. Istnienie wśród śmiertelnych jest niebezpieczne, by przetrwać należy ich rozumieć. Smoki biegłe w tych zwojach potrafią odciąć się od swojej Bestii a nawet z niej czerpać, przez co czują, widzą i co najważniejsze potrafią interpretować emocje.

Pierwszy poziom: Pamiętając dawne dni Edit

Smok przypomina sobie istotę emocji, zaczyna je zauważać u innych i lepiej rozumieć ich znaczenie, częściej też sam zaczyna im ulegać.

[+2 do empatii, -1 do testów na szał  opartych na emocjach]

Drugi poziom: Odrzucając Bestię Edit

Spokrewniony uczy się izolować Bestię od własnych emocji. Odcinając się od niej jego natura staje się bliższa ludzkiej.

[+1 do empatii, specjalizacja ludzie w empatii, +1 do testów na szał opartych na emocjach]

Trzeci poziom: Odwrócenie Edit

Smok czerpie emocje bezpośrednio od swojej Bestii, przez co czuje więcej niż inni. Potrafi swobodnie odczytywać i analizować emocje nawet u istot, które próbują je ukryć.

[testy na empatię z przerzutem na 8+]

Czwarty poziom: - Edit

Ten poziom istnieje tylko w teorii. Ordo Dracul nie posiada konkretnych dowodów na jego istnienia (albo przynajmniej nie zostało to rozpowszechnione całemu zgromadzeniu). To zależy od twórcy zwoju czy ten poziom powstanie/ zostanie wyjawiony innym smokom.

[LARP: Zwoju Emocji można się nauczyć tylko od jego twórcy – Ewa Skarga.

*Jest on zwojem autorskim i zapiski na jego temat nie występują w żadnym oficjalnym podręczniku.]