FANDOM


[ 1 LUB 3 ]   Trained Observer - Baczny Obserwator  ( Dogs Of War -- Page 38 ) Edit

Wymagania: Wits 3 lub Composure 3

Efekt: Baczny Obserwator może dostrzec najmniejszą nieprawidłowość. Żaden detal nie ucieknie jego uwadze. Przy jednej kropce, Baczny Obserwator ignoruje karę do -3 na rzutach Perception. Trzy kropki zapewniają rzutom Perception właściwość ‘Rote Action’.