FANDOM


SPOWIEDNIK Edit

9c5bb92261ab5c710f7b31ba4627358e-d4rzewj
Jednym z najdziwniejszych tytułów w zgromadzeniu Ordo Dracul jest Spowiednik. Jak sama nazwa wskazuje, rolą Spowiednika jest zapewnić moralne i duchowe wsparcie innym. Jednak Spowiednik nie ponosi odpowiedzialności przed całą Akademią, a jest zazwyczaj dołączony do koterii lub w niektórych przypadkach do pojedynczego Smoka. Co więcej, mimo że Spowiednik technicznie rzecz biorąc jest członkiem zgromadzenia, może nie być wampirem, a zaufanym ghulem lub zwykłym śmiertelnikiem. Tak długo jak Smok lub Smoki są gotowe powierzyć mu swoje najciemniejsze albo najbardziej osobiste myśli, jego prawdziwa natura nie ma znaczenia. Istnieją nawet opowieści o Smokach, którzy spowiadali się z swoich zmartwień duchowi krewnego lub ofiary – pocieszenie może przychodzić niemal z wszędzie. Jednakże, jeżeli jest on Smokiem – zazwyczaj tak jest – to Spowiednik musi porzucić drogę Zwoi [Coilsów]. Nauka zwoi wymaga od Smoków za dużo i to właśnie jest powodem potrzeby Spowiednika. Dlatego, poprawnie funkcjonujący Spowiednik to albo Spokrewniony, który nigdy nie uczył się Zwoi lub taki, który dobrowolnie zrezygnował z dalszego ich doskonalenia. Porzucenie możliwości osobistego rozwoju w zgromadzeniu dla potrzeb innych i dalszej pracy nad Wielkim Dziełem jest ogromnym poświęceniem i z tego powodu, Spowiednicy są darzeni ogromnym szacunkiem, niezależnie od tego kim są; Żaden śmiertelny nie będzie aż tak poważany jak prawdziwy Smok.

Spokrewnieni spoza Ordo Dracul, gdy słyszą o zgromadzeniowym Spowiedniku, często mylnie to rozumieją. Większość z nich uważa to za dowód silnych podstaw religijnych, na których Smoki zbudowały swoją społeczność, niektórzy nawet twierdzą, że jeżeli to prawda, to wskazuje to na sarkastyczny charakter Odro Dracul. Inni mówią, że to tylko kolejny dowód na bluźnierstwo ukryte w naturze Smoków, które używają tego tytułu tylko po to by kpić z Lancea Sanctum. Prawda kryje się po trochu w obu  oskarżeniach. 

Smoki są zaniepokojone o swoją duszę, i co ważniejsze, o możliwość dalszej realizacji swoich celów naukowych. Jeżeli postępują zbyt szybko, mogą paść ofiarą własnej Bestii, która może doprowadzić do zniszczenia całej dotychczasowej ciężkiej pracy i tego co udało się zbudować, przez co nigdy nie doświadczą transcendencji. Charakter ich eksperymentów i badań często podważa ich moralność, a także przesuwa granice ich etyki. Większość wampirów robi to dla lepszego efektu i większych osiągnięć naukowych, ryzyko to jednak oddala ich od człowieczeństwa, które w nich pozostało. Spowiednik, obserwuje te zagrożenia i doradza Smokom kiedy ich unikać, jest przy nich kiedy rzeczy idą nie po nich myśli i łagodzi niepowodzenia. Przez posiadanie Spowiednika w istnieniu Smoków będzie więcej osiągnięć niż porażek. Warto zauważyć, że Spowiednicy nie mają oficjalnego głosu w sprawach dotyczących zgromadzenia, nie licząc tego wynikającego z innych funkcji w Ordo Dracul, jak i biegłości w Zwojach, które poznali wcześniej. Nawet nieoficjalnie, tylko nieliczni Spowiednicy darzeni są dodatkowym szacunkiem, nie licząc tego otrzymanego przez Smoki z którymi są związani. Istnienie Spowiednika może być niewdzięczne ale dla właściwej osoby, może okazać się nawet bardziej satysfakcjonujące od Wielkiego Dzieła.


[LARP: Przy regularnym spowiadaniu się, Smok otrzymuje +2 do testów na degradację człowieczeństwa (humanity).]