FANDOM


SMOCZE ZWOJE Edit

Fa876fc62278f950387d826192ffe96d

Opis ogólny Edit

Requiem daje Spokrewnionym pewne korzyści, których nie osiągnie żaden śmiertelnik, lecz dotkliwość klątwy wampiryzmu znacznie je przewyższa. Wampiry z Ordo Dracul wierzą jednak, że tak być nie musi. Poprzez Smocze Sploty zgromadzenie to chce oszukać klątwę nałożoną na swego założyciela, pozbywając się ograniczeń i wymogów, jakie niesie ze sobą nieumarły stan, aż członkowie zgromadzenia staną się oczyszczeni.

Smocze Sploty zawierają w sobie trzy rożne filozofie, z których każda podzielona jest na trzy stadia. Smocze Sploty, podobnie jak Cruac i Tebańskie Czarnoksięstwo, nie przynależą do jednego klanu. Członkowie zgromadzenia mogą badać wszystkie zwoje, lecz rozumieją, że żaden wampir nigdy nie osiągnął mistrzostwa, a przynajmniej zgromadzenie nic o takim Spokrewnionym nie wie. Postać musi mieć co najmniej jedną kropkę Statusu w Zgromadzeniu (Ordo Dracul), by nauczyć się Smoczych Splotów. Gracz, który wykupi co najmniej jedną kropkę tego Atutu przy tworzeniu postaci, może wydać jedną ze swych trzech kropek Dyscyplin na Smocze Sploty, jeśli chce. Jeśli gracz zechce zwiększyć poziom Smoczych Splotów, jego postać musi wciąż posiadać przynajmniej jedną kropkę Statusu w Zgromadzeniu (Ordo Dracul).

Mechanika Edit

Aktywacja poziomu zwojów nie wymaga żadnych rzutów ani wydatków jako takich (choć niektóre zwoje ulepszają rzuty lub dają pewne zdolności, które inaczej pozostałyby niedozwolone). Postać może zawsze wykorzystać dostępny dla niej poziom, a korzyści płynące z danego poziomu mogą być na życzenie Spokrewnionego „wyłączone”.

Nowe kropki Smoczych Splotów wykupuje się tak jak Dyscyplinę, a liczba zdobytych poziomów oznacza aktualny poziom dyscypliny, a „nowy poziom” to kolejny, który zostanie osiągnięty. By nauczyć się nowego poziomy danego Splotu gracz wydaje poziom zwoju razy 7 [mnożnik punktów doświadczenia dla Dyscyplin nieklanowych] (np. Chcąc wykupić Zwój Krwi na 2 kropkę 2x7=14 PD). Poziomy każdego ze splotów muszą być zdobywane po kolei, lecz postać nie musi ukończyć jednego splotu, by poznać kolejny. Oznacza to, że postać znająca dwa poziomy Splotu krwi może nauczyć się pierwszego poziomu Splotu Bestii, zanim nauczy się trzeciego poziomu Splotu krwi. Ponieważ Smocze Sploty nie są prawdziwą Dyscypliną, nie dotyczą ich ograniczenia płynące z Mocy Krwi. Na przykład, postać nie musi mieć Mocy Krwi równej 6, by nauczyć się sześciu rożnych poziomów Splotów. Niemniej jednak kolejne kropki Splotu zawsze wykupuje się jako kropki Dyscyplin nieklanowych.

Dostępne Zwoje Edit