FANDOM


Czasami, kiedy Spokrewniony wyjęty spod prawa staje się zbyt niebezpieczny, aby pozwolić mu dalej istnieć, a agenci Księcia nie są w stanie go pochwycić lub zabić, Książę musi odwołać się do starożytnej tradycji Lextalionis, która głosi, że łamiący prawo muszą umrzeć, a wszyscy Spokrewnieni Domeny są zobowiązani do jej wymierzenia. Wynikiem tego są krwawe łowy, kiedy Spokrewnieni wyruszają, aby zlokalizować i zniszczyć ofiarę.

Tylko Książę lub inny przywódca miasta może ogłosić krwawe łowy (chociaż niektórzy członkowie Primogenu lub Priscusi mają wystarczającą siłę polityczną, aby zrobić to bez udziału Księcia). Krwawe łowy są potężnym narzędziem politycznym i wampir musi mieć równie potężne wpływy, aby go użyć. Jeśli Spokrewniony powołujący się na Lextalionis dysponuje wystarczającym poparciem lub jest dość silny, by miejscowe wampiry odpowiedziały na jego wezwanie i może zrobić to bez odwetu ze strony Księcia, to może ogłosić łowy. Jeśli mu się to nie uda, prawdopodobnie nie powtórzy już swojej impertynencji, ani nikt kto odpowie na jego wezwanie.

Omijanie Krwawych Łowów, szczególnie tych zwołanych przez Księcia normalnie nie jest przestępstwem, z wyjątkiem najbardziej ekstremalnych przypadków, ale często powoduje spadek statusu w oczach dworu. Aktywne wspomaganie lub pomoc przestępcy, jest jednakże przestępstwem i może skończyć się wygnaniem lub egzekucją

Maskarada w trakcie Krwawych Łowów oczywiście pozostaje priorytetem. W rzeczy samej Spokrewnieni rozprzestrzeniają się po całym mieście tworząc coś na kształt akcji policyjnej koordynowanej (przynajmniej oficjalnie) przez Szeryfa lub innego reprezentanta Księcia. Łowcy przeszukują podejrzane miejsca, a w przypadku przydybania ofiary robią czasami sporo bałaganu. Łowy rzadko odbywają się otwarcie, ze Spokrewnionymi ścigającymi się po ulicach, prowadzącymi rozjuszone psy, trzymającymi broń na widoku. Niektórzy władcy miasta wolą, jeśli uda się złapać ofiarę nieuszkodzoną, ale większość łowów zawiera klauzulę, że żaden z uczestników nie będzie odpowiedzialny ani ukarany, jeśli ofiara zostanie zabita lub w przypadku najgorszych przestępców zdiabolizowana. W ten sposób Książę omija problem Trzeciej Tradycji – przecież to nie on jest winny diabolizmu, jeśli nie on tego dokonał.

Spokrewnieni korzystają z wszelkich możliwych dostępnych narzędzi, kiedy dołączają do łowów, włączając w to wpływy w świecie śmiertelnych. Policja może wystawić list gończy za ofiarą, może zostać on wpisany na czarną listę na lotniskach, a jego konta bankowe mogą zostać zablokowane. W ostatnich czasach zdarzyło się korzystać ze skoordynowanych ogłoszeń przez radio i przydrożnych wyświetlaczach, mających na celu ostrzec przez porywaczami lub zaginionymi dziećmi, jako odcięci zbiegowi drogi ucieczki. Kilku naprawdę potężnych (lub głupich) Spokrewnionych korzysta z koneksji w lokalnych społecznościach religijnych, aby ściągnąć sponsorowanych przez Kościół łowców wampirów, co jest bardzo ryzykownym posunięciem.

Ostatecznie niewielu przestępców kiedykolwiek uciekło Krwawym Łowom bez szwanku. Są oni albo wytropieni i zabici, albo udaje im się zbiec z miasta, co samo w sobie jest nierzadko wyrokiem śmierci.

Książę teoretycznie nie powinien ogłaszać Krwawych Łowów z powodów osobistych, a tylko dla prawdziwych zatwardziałych przestępców na wolności. Niektórzy Książęta lepiej radzą sobie z przestrzeganiem tej tradycji niż inny, a kilku najbardziej despotycznych używa ich jako metody stłamszania buntów. Oczywiście takie postępowanie jest niezgodne z tradycją, ale niby komu Spokrewnieni mieliby się poskarżyć? Kilku Książąt przekonało się, że ogłoszenie Krwawych Łowów, było iskrą która wywołała rewolucję, więc nawet największy tyran nie nadużywa łowów.

Bardzo rzadko przestępca jest uważany za wroga konkretnego zgromadzenia, a Krwawe Łowy mogą zostać rozszerzone na więcej niż jedno miasto. Dla przykładu, wszystkie zdominowane przez Invictus miasta w konkretnym obszarze mogą wymieniać się informacjami poprzez maile albo telefonicznie, w celu złapania poszukiwanych przestępców. W większości jednak Krwawe Łowy są wyłącznie lokalne, a żadne łowy, które rozszerzyły się poza teren pojedynczej domeny przetrwało więcej niż kilka nocy. Wiele miast po prostu nie jest w stanie utrzymać takiego poziomu współpracy na dłużej, w szczególności jeśli każdy Książę ma własne problemy włącznie z wymaganiami własnego zgromadzenia.