FANDOM


WPROWADZENIE Edit

Heretycy, poganie, pozbawieni skrupułów czarnoksiężnicy – tak o Kręgu Wiedźmy myślą wampiry spoza tego zgromadzenia, zazwyczaj nie mając pojęcia o tym, jak naprawdę ono funkcjonuje. Chociaż ostatnimi laty jest nastawione misjonarsko, wciąż jednak pozostaje najbardziej tajemniczą organizacją nieśmiertelnych. Energiczni, kreatywni i pozytywni, stanowią kontrast dla judeochrześcijańskiej Lancea Sanctum. Głoszą powszechnie, że wiara, iż wampiry pochodzą od Longinusa albo Drakuli, jest kłamstwem. Według Kręgu Wiedźmy Rodzina istniała od zawsze, będąc stworzoną przez krwawych, pogańskich bogów. Wewnątrz Kręgu Wiedźmy nie można mówić o jednolitej doktrynie pogan, albowiem szczegóły zależą tutaj od regionu, w którym działają przedstawiciele tego zgromadzenia.

CZŁONKOWIE Edit

Krąg wiedźmy werbuje członków niezależnie od wieku. Ostatnimi czasy to zgromadzenie zaczęło aktywnie włączać w swoje szeregi nowych członków, szczególnie spośród niezrzeszonych. Te misjonarskie starania spowodowały, że Krąg znacznie zwiększył swoją liczebność. Najmocniej reprezentowanym klanem jest Gangrel, gdyż pogańska religia wyjątkowo dobrze trafia do dzikiej natury jego przedstawicieli. Z drugiej strony jedynym klanem rzadko spotykanym w tym zgromadzeniu są Ventrue.

FILOZOFIA Edit

Krąg opiera się na wierze w Wiedźmę, boginię nazywaną różnymi imionami, matkę wszelakich mitycznych potworów. Co więcej, uważa się, że Wiedźm było znacznie więcej, albowiem nie ma jednego miejsca, w którym narodzili się nieśmiertelni. Powiada się, że zostały one odrzucone przez bogów za to, że próbowały udoskonalić się poprzez picie krwi – w ten sposób, nosząc piętno grzechu i ukarane wypędzeniem, stały się wampirami. Chociaż wiele elementów doktryny oraz mitologii różni się od siebie w zależności od regionu, Krąg Wiedźmy ma pewne elementy wspólne: niezwykłe poszanowanie dla kreacji, jako cechy charakterystycznej dla istot żywych, oraz otwarcie się na sensualne elementy świata (również takie jak na przykład ból), które pozwalają lepiej zrozumieć rzeczywistość oraz samego siebie. Z tych powodów większość członków zgromadzenia kładzie nacisk na artyzm, wynalazczość czy inny rodzaj kreacji lub oddaje się pewnym rytuałom, które mają otworzyć ich na nieznane im dotąd doznania.

TRADYCJE/ZWYCZAJE Edit

Liturgia Wiedźmy jest najbardziej ceremonialną tradycją Kręgu Wiedźmy, opierającą się na odczytywaniu opowieści o stworzeniu świata czy też dotyczących innych elementów mitologii. Podczas tego rytuału powinni brać udział wszyscy przedstawiciele lokalnego zgromadzenia. Innym, ogólnym spotkaniem, jest święto znane jako Odwiewanie – odbywające się najczęściej w okolicach zimowego przesilenia. Podczas tego zebrania Akolici wyliczają wszystkie ważne dla Kręgu czyny, których dokonali, oraz jakim aktom kreacji i destrukcji oddali się w ostatnim roku. Dokonuje się tam także wiele symbolicznych ceremonii.

Crúac, „Krwawy półksiężyc” jest rytualną magią, której sekrety mogą być poznane tylko i wyłącznie przez Akolitów Kręgu Wiedźmy.

Krąg Wiedźmy, jako niezwykle zrytualizowana organizacja, posiada olbrzymią ilość lokalnych ceremonii; tylko te trzy przedstawione powyżej są uniwersalne dla każdego z miast.

TYTUŁY I OBOWIĄZKI Edit

Hierofant

Chociaż nie wszystkie miasta posiadają osobę na tym stanowisku, okazuje się ona niezbędna w większych społecznościach. Jest przewodnikiem politycznym i duchowym lokalnego Kręgu, a w jej kwestii pozostaje podejmowanie ważnych dla zgromadzenia decyzji. Istotne jest jednak to, że nie jest władcą absolutnym – większość decyzji podejmuje się na zgromadzeniach. Hierofanta ma jednak decydujący głos w kwestii przyjmowania nowych członków.

Chórzysta

Osoba, która dopiero co dołączyła do Kręgu Wiedźmy, na pewien okres staje się członkiem Chóru. Każda osoba o tym tytule uznawana jest za swojego rodzaju „czeladnika”, którego zadaniami są: uczenie się zasad działania Kręgu, filozofii zgromadzenia, ale i podjęcie ostatecznej decyzji co do tego, czy chce się dołączyć do tej organizacji. Po tym okresie próbnym wampir, który przejdzie inicjację, nigdy już nie będzie mógł opuścić Kręgu Wiedźmy.

Powyższe funkcje nie są jedynymi, jakie można sprawować w Kręgu. Każde zgromadzenie posiada własne tytuły, pasujące do lokalnego charakteru. Nie wszystkie są też stałe – często spotkać można funkcje tymczasowe.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZGROMADZENIA

Nieśmiertelni, którzy posiadają status w Kręgu Wiedźmy, mogą uczyć się Crúac.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DOMINACJI W MIEŚCIE

Kiedy w mieście dominuje Krąg Wiedźmy, można spotkać liczne grupy sympatyzujące z ruchami okultystycznymi lub też przedstawicieli religii pogańskich czy rodzimych. Dlatego też każdy członek tego zgromadzenia otrzymuje Sojuszników na 2 w postaci wyznawców. Można korzystać z nich przy rytuałach oraz przy badaniach, pod warunkiem, że ludzie ci nie łamią prawa, Maskarady oraz nie wykonują działań w oczywisty sposób nadnaturalnych.

Dodatkowo, uczestnicząc w grupowych rytuałach w ramach małej akcji międzydramowej, mogą odzyskać dodatkowy punkt Siły Woli raz w tygodniu.