FANDOM


Invictus Edit

3396989596 23bc3e2678 z

WPROWADZENIE Edit

Invictus, zwani również jako „Niezwyciężeni” bądź „Pierwszy Stan”, biorą swój początek, jak twierdzą Członkowie tego Zgromadzenia, w czasach starożytnego Rzymu. Kiedy upadał Rzym, upadało również Zgromadzenie zwane Camarilla. Invictus wyrósł na gruzach Camarilli i obrastał w coraz większą siłę. Invictus uważa się za prawdziwą i jedyną arystokracją wśród spokrewnionych, która jest wręcz stworzona do rządzenia i władania innymi, bez znaczenia czy są to śmiertelnicy czy spokrewnieni.

Dla Invictus przemiana w wampira nie jest klątwą, a jedynie środkiem do zdobywania większego uznania oraz pozyskiwania władzy nad większą liczbą śmiertelnych. To oni uważają, że są prawdziwymi Paniami i Panami Nocy. To oni posiadają zazwyczaj najwięcej pieniędzy, ludzkich pionków i wpływów politycznych, które traktują jedynie jako narzędzia do osiągnięcia celu jaki sobie postawią.


CZŁONKOWIE
Edit

Invictus jako najpotężniejsza siła polityczna kusi przyszłych członków sławą, prestiżem, kontaktami i powszechnym szacunkiem wśród spokrewnionych. Wśród członków Invictus najliczniejsi są spokrewnieni z klanu Daeva i Ventrue. Nosferatu często służą jako ochroniarze Invictus. Wampiry z klanu Mekhet również występują do zgromadzenia, ale zazwyczaj dążą do zachowania w tajemnicy swojego zaangażowania w sprawy Invictus. Spokrewnionym z klanu Gangrel zazwyczaj jest zbyt duszno w Invictus i ‌‌nie przypada do ich gustów, choć niektórzy Gangrele, którzy są żądni władzy znajdują w zgromadzeniu to czego pragną.
Vtrinvictus
Niemniej jednak w wielu przypadkach Spokrewnionymi, którzy wstępują do Invictus są potomkowie Spokrewnionych będących już w Zgromadzeniu. Są oni już od przeistoczenia wręcz indoktrynowani i przygotowani na to by zasilić szeregi jedynego i najlepszego zgromadzenia.

Wszystko co robią członkowie Invictus w świecie spokrewnionych, nie pozostaje bez echa w ich zgromadzeniu. Dlatego też w ich przypadku bardzo prawdziwym zdaniem jest: „Nie pytaj co Invictus może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Invictus?”

Przymiotami, które charakteryzują większość członków Invictus to przede wszystkim duża liczba kontaktów, sprzymierzeńców i sług, ale również wysoki spryt, inteligencja, prezencja oraz umiejętność zachowania się w towarzystwie i prowadzenia negocjacji. Członkowie Invictus zazwyczaj są bardzo elegancko i modnie ubrani. Bardzo rzadko zdarza się im uciekać się do czegoś tak niestosownego jak otwarta walka. Wolą rozwiązywać wszelkie problemy słowami, uśmiechając się do przeciwnika i czekając , aby w odpowiednim momencie odpłacić mu za zniewagę.

Ci spokrewnieni, którzy nie wykazują talentów politycznych i dyplomatycznych, zaś wykazują umiejętności taktyczne i bojowe zasilają ramię zbrojne Invictus – Zakon Rycerski, który chroni pozostałych członków Zgromadzenia.

FILOZOFIA Edit

Tumblr lu26xwAUs41ql7ajpo1 500

1.  Po pierwsze Etykieta jest wszystkim. Dla Invictus jest najwyższym celem. System dworskiej etykiety i zasad pomaga egzekwować porządek i uczyć młodych odgrywania swoich ról w społeczeństwie. Etykieta jest dla Invictus po prostu środkiem osiągnięcia celów Invictus - zdobywania władzy nad nocą.

2. Po drugie Polityka jest najistotniejsza. Być może niektórym sama w sobie wydawać się może nudna, ale to dotyczy tylko teorii. W końcu praktyka zawsze jest o wiele ciekawsza, szczególnie jeśli chodzi o politykę spokrewnionych.

3. Po trzecie Władza jest samo w sobie celem. Każdy Invictus kocha posiadać wpływy i kontakty, ale najbardziej na świecie uwielbia władzę. Bo czymże by był Pierwszy Stan - prawdziwa arystokracja bez władzy? Członkowie Invictus zawsze dążą do tego by zajmować jak najwięcej najważniejszych stanowisk. W końcu im silniejsze jest zgromadzenie Invictus tym silniejsza jest pozycja spokrewnionego z tego zgromadzenia.

TRADYCJE/ZWYCZAJE Edit

Invictus jest zgromadzeniem zdominowany przez starszych. Z tego powodu Pierwszy Stan kładzie duży nacisk na wierność w tradycje. Większość młodych spokrewnionych i indywidualistów postrzega Zgromadzenie Invictus poprzez pryzmat Starszyzny, czyli jako prymitywny i mocno przestarzały. Po przyjrzeniu się jednak zgromadzeniu bliżej  twarde trzymanie się tradycji nabiera sensu. Tradycje zgromadzenia przetrwały długą próbę czasu, co sprawia, że spokrewnieni w Invictus uważają, iż ‌‌tradycja i struktura w zgromadzeniu jest z natury lepsza od współczesnych ideałów, szczególnie demokratycznych.

Board-Room Dark 000003796784XSmall

Zmiana pozycji w Invictus oparta jest w głównej mierze na kompetencjach. Invictus, którzy pną się do góry to ci, którzy odnieśli największe sukcesy i zdobyli największe korzyści dla zgromadzenia. Zdobywanie wpływów i władzy, przejmowanie nowych terytoriów dla Pierwszego Stanu oraz wyeliminowanie wrogów Invictus, to wszystko pomaga młodym w zdobywaniu awansu społecznego w zgromadzeniu. Oczywiście im wyżej się Invuctus wspina, tym więcej posiada wrogów. Invictus bez kilku potężnych wrogów prawdopodobnie nie jest Invictus’em wartym zapamiętania. Ponadto Invictus często zdobywa władzę poprzez wymianę różnych przysług, pokazów wierności, czy też poprzez składanie przysiąg, oferty tajnych sojuszy czy też zdrad.

W samym zgromadzeniu praktyka Przysiąg jest niezwykle powszechna, każdy Invictus w swoim nieżyciu składa ich minimum cztery. Najważniejszą z nich jest Przysięga Wierności w stosunku do Starszych Invictus, która zapewnia porządek wewnątrz Zgromadzenia.

TYTUŁY I OBOWIĄZKI Edit

Chodkiewicz

Tytuły wśród Invictus to nie byle co. Ich ilość i podział przekracza granice pojmowania innych zgromadzeń. Jednakże dla Invictusa to żaden problem zapamiętać jaki tytuł przysługuje, któremu Spokrewnionemu. W końcu oni żyją dla władzy i tytułów.

Tytuły można podzielić na trzy podstawowe grupy, tytuły wg. Szacunku, Uznania i Działalności. Sprawia to, iż jeden Spokrewniony z Invictus może posiadać kilka tytułów, które są używane w zależności od tego, w jakiej sytuacji powinien dany tytuł zostać użyty.

Najprostsze tytuły do zapamiętania to tytuły przyznawane wg Szacunku i Uznania, dużo bardziej skomplikowane i liczne są tytuły przyznawane za określoną działalność.

Tytuły Szacunku Edit

W Rzeszowskim Invictusie nie używa się tytułów opartych na wieku Spokrewnionego, zamiast tego hołdując raczej tradycjom „braci szlacheckiej”, dlatego podstawowym tytułem jest po prostu Waszmość Pan / Waszmość Pani. Oczywiście zgodnie z sarmacką tradycją dopuszczalne są skróty jak Waćpan i Waćpani, czy inne tradycyjne określenia jak Imć. W przypadku wyjątkowo prastarych Spokrewnionych możliwe jest określenie Czcigodny.

Tytuły Statusu Edit

Kawaler/ Dama – Najniższy tytuł, przyznawany wyróżniającym się Spokrewnionym i potomkom wyjątkowo wpływowych członków Invictusa.

Baron/ Baronowa – Nadawany Kawalerom i Damom którzy wyróżnili się przy kilku okazjach. Można go uzyskać jedynie dzięki własnym zasługom.

Wicehrabia/ Wicehrabina – Nadawany Spokrewnionemu, który otrzymał własną domenę w obrębie ziem Invictusa. Wymieniany razem z nazwą domeny (np. Wicehrabia Nowego Miasta), po utracie domeny Spokrewniony zatrzymuje tytuł, ale nie dodaje się wtedy jej nazwy.

Hrabia/Hrabina – Nadawany Spokrewnionemu, który zdołał zyskać własną domenę poza terenami Invictusa, tym sposobem powiększając terytorium Zgromadzenia. Podobnie jak w przypadku Wicehrabiego, wymienia się ten tytuł razem z nazwą domeny. Po jej utracie staje się czysto ceremonialny.

Margrabia – Tytuł nadawany Spokrewnionemu który otrzymuje permanentne miejsce w  Wewnętrznym Kręgu miasta. Wymieniany z nazwą miasta (Margrabia Rzeszowa) i poprzedzany słowami Prawowicie Szlachetny. Tylko jeden Spokrewniony w mieście może nosić ten tytuł.

Wielki Książę/ Wielka Księżna – Najwyższy tytuł Statusu, nadawany Spokrewnionemu, który zdołał podbić i zabezpieczyć miasto dla Invictusa. Tytuł jest łączony z nazwą miasta (Wielka Księżna Rzeszowa) i łączy się z permanentnym miejscem w Wewnętrznym Kręgu. Tradycyjnie tylko jeden Spokrewniony w historii miasta może nosić ten tytuł, choć w miastach które kilkakrotnie zmieniały przywództwo zdarzają się wyjątki od tej zasady.

Tytuły Funkcyjne Edit

Doradca – Członek Rady Primogenu.

Rzecznik – Specjalista od przemów i PRu.

Społecznik – Wampir odpowiedzialny za pomoc potrzebującym, zarówno Spokrewnionym jak i śmiertelnikom.

Szampierz – Ogar.

Mentor – Spokrewniony odpowiedzialny za szkolenie młodych Wampirów i zdecydowanie, kiedy będą gotowi dołączyć do Invictusa.

Klucznik – Osoba odpowiedzialna za stabilność inwestycji Invictusa i wymianę dóbr z innymi Spokrewnionymi.

Rajca – Członek Wewnętrznego Kręgu.

Kawalkator – Spokrewniony odpowiedzialny za opiekę nad Trzodą, oraz znajdywanie odpowiednich okazów śmiertelników dla członków Invictusa, zarówno na pokarm, jak i kandydatów na ghule i potomków.

D0852eb4f55cc29e68092342a356c739

Egzegeta – Spokrewniony zajmujący się interpretowaniem pobudek innych osób i szukaniem prawdy za ich słowami.

Rozjemca – Wampir rozstrzygający wszelkie spory, poza Wewnętrznym Kręgiem.

Rycerz – Członek zakonu rycerskiego (np. Najszlachetniejszego Zakonu Rycerzy Ciernistego Wieńca). W przypadku Rycerzy Waszmość Pan, zostaje zastąpione zwykłym Sir.

Wodzirej – Osoba odpowiedzialna za zapewnianie rozrywki i organizowanie oficjalnych przyjęć Invictusa.

Cechmistrz – Przywódca Gildii.

Poseł – Herold.

Notariusz – Spokrewniony odpowiedzialny za Przysięgi.

Demiurg – Wampir skupiający się na sztuce.

Książę – Książę

Pryskus – Pryskus

Justycjariusz – Szeryf.

Sekretarz – Spokrewniony zajmujący się kontrolowaniem Gildii i wydawaniem zgody na ich działanie.

Erudyta – Specjalista od filozofii i udzielania rad natury duchowej.

Podkomorzy – Seneszal.

Rębajło – Zawodowy wojownik, nie będący Rycerzem.

Mówca – Specjalista od etykiety i dyplomacji. Zwykle wzywany by negocjować z innymi Zgromadzeniami.

Ekonom – Spokrewniony zajmujący się zarządzaniem majątkiem śpiących w Torporze członków Invictusa.

Technolog – Spokrewniony odpowiedzialny za znajomość Dyscyplin i innych nadnaturalnych mocy.

Bicz – Knot.

Łowczy – Tropiciel odpowiadający, za tropienie zbiegów i pilnowanie bardziej dzikich obszarów domeny Książęcej.


Na czele Invictus stoi Wewnętrzny Krąg, do którego należą najstarsi i najwspanialsi członkowie tego zgromadzenia. To oni kierują poczynaniami pozostałych członków, przydzielając im zadania, które należy wykonać z największą precyzją. Zaś jednym z najbardziej poważanych członków jest Sędzia.

Najważniejszym obowiązkiem Invictus’ów, jeśli posiadają odpowiednie umiejętności, jest dążenie do pięcia się po szczeblach władzy i strącanie ze stanowisk dotychczasowych przełożonych, ponieważ władzę mają dzierżyć najsilniejsi spośród spokrewnionych.

Zasady przedstawiania się i zwracania do innych członków Invictusa Edit

Kiedy członek Invictusa przedstawia się po raz pierwszy, wymienia wszystkie swoje tytuły. Choć faktycznie, optymalna jest sytuacja, w której ktoś inny go przedstawia.

Kolejność tytułów jest taka, jak podano wyżej, więc przykładowo: Waszmość Pan Jan Kowalski, Wicehrabia Drabinianki, Erudyta i Mówca, lub po prostu Waszmość Pan Jan Kowalski jeśli nie posiada on żadnych dodatkowych tytułów. Po tytułach Funkcyjnych mogą również wystąpić przydomki. Przykładowo: Sir Mściwój Dalewski, Kawaler, Justycjariusz, Rycerz Najszlachetniejszego Zakonu Rycerzy Ciernistego Wieńca, Pogromca Pragi.

Wod by sambriggs

Osoba przedstawiająca może również podkreślić swoje relacje z przedstawianą, szczególnie jeśli są spokrewnieni (Mój Potomek, Mój Kuzyn lub Mój Przyjaciel)

Oczywiście w codziennych rozmowach, wymienianie wszystkich tytułów rozmówcy byłoby męczące. Niemniej to, jak wiele i w jaki sposób się je wymienia, nadal ma duże znaczenie.

Istnieje pięć sposobów zwracania się pomiędzy członkami Invictusa:

Poddańczy – Sposób zwracania się, używany w stosunku do Spokrewnionych dużo potężniejszych od siebie. Z racji sarmackich tradycji „braci szlacheckiej” nie jest on zbyt popularny w Polskim Invictusie. Używa się go tylko, by podkreślić dominację, lub udobruchać innego Spokrewnionego. W tym przypadku zwracając się do innego Spokrewnionego zaczyna się od komplementu, po którym następuje nazwisko, lub sam tytuł Statusu, jeśli jest unikalny. Przykładowo: Najszlachetniejsza Hrabino Nowego Miasta ale już Najwspanialszy Baronie Łuczyński czy Najpiękniejsza Pani Lisowska.

Przy używaniu tonu Poddańczego ważne jest, by nie wydać się sarkastycznym, gdyż może to być traktowane jako straszliwa zniewaga.

Formalny – Standardowy sposób zwracania się w Invictusie, składa się on po prostu z połączenia tytułu szacunku z tytułem funkcji, lub nazwiskiem, jeśli ktoś nie posiada funkcji. Przykładowo: Waszmość Pan Książę, Waćpan Demiurg, Waćpani Baranowska.

Przyjacielski – Forma używana pomiędzy bliskimi przyjaciółmi czy członkami jednej koterii, gdzie używanie formy Formalnego może być znakiem pewnej oziębłości w kontaktach. Używając tego stylu łączy się tytuł szacunku z imieniem rozmówcy. Przykładowo: Waszmość Pawle, Waćpani Kasiu.

Intymny – Powinien być używany tylko pomiędzy kochankami. Okazjonalnie używają go bliscy krewni lub przyjaciele, ale zawsze muszą się wtedy liczyć z plotkami czy skandalem. W tej formie Spokrewnieni zwracają się do siebie samym imieniem.

Pogardliwy – Sposób zwracania się, który prezentuje przewagę nad rozmówcą, lub rzuca mu wyzwanie. Tworzy się go łącząc tytuł statusu (z pominięciem nazwy miejscowej) lub imię rozmówcy, ze słowem mój: Mój Hrabio, Moja Baronowa Magdo, Mój Panie Michale.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZGROMADZENIA
Edit

Ellsworth-corporation-sidebar-071015

Należąc do Zgromadzenia Invictus zyskujesz rabat na niektóre Zalety. Wykupując Zalety: Mienie, Mentora, Trzodę i Sługi (Przybocznego), płacisz za nie połowę normalnego kosztu ich wykupienia w punktach doświadczenia. Nie dotyczy cię to jedynie przy tworzeniu postaci, wtedy płacisz za nie normalnie. Ale później Invictus może poszaleć.

Ponadto osoby, które uzyskały odpowiednio wysoką pozycję w Invictus mogą także uzyskać dostęp do Przysiąg – grupy Praktyk, znanych prawie wyłącznie pośród Pierwszego Stanu.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DOMINACJI W MIEŚCIE

Jeżeli Invictus jest zgromadzeniem dominującym w mieście, wampiry do niego należące są chronione przed atakami społecznymi. Po pierwsze Książę należący do Invictus nie może utracić Statusu Miejskiego. Po drugie Harpia nie należąca do Invictus musi wydać aż trzy punkty Statusu, by obniżyć Status któregoś z Niezwyciężonych. Po trzecie żadnemu członkowi tego zgromadzenia nie można odebrać ostatniego punktu Statusu – chyba, że zamierzająca to uczynić postać sama należy do Pierwszego Stanu.