FANDOM


SCHRONIENIE [Haven] (o do ooooo, specjalne) Edit

Efekt: Schronienie to miejsce, w którym wampir śpi, chroniony przed światłem słońca w czasie godzin morderczego dnia. Legendy opowiadają o mrocznych, straszliwych cytadelach na szczytach gór i podobnych labiryntom katakumbach. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej prozaiczna. Schronienie może być prostym kanałem ściekowym czy opuszczonym magazynem, a nawet skrzynią w zapomnianej przechowalni - dopóki nikt nie zagląda doń pomiędzy świtem i zmierzchem.

Nie wszystkie schronienia są takie same. Magazyn może zapewniać dużo miejsca i bliskość stosownych ofiar, ale może nie bronić dobrze przed nieproszonymi gośćmi. Opuszczony wagon metra w dawno zapomnianym tunelu może być dobrze chroniony, ale najczęściej będzie się znajdował na uboczu, gdzie trudno znaleźć ofiarę. Szukanie właściwego schronienia wymaga mnóstwa czasu i wysiłku, a jego wartość jest wypadkową trzech czynników: lokalizacji, wielkości i bezpieczeństwa. Gracze, którzy wybierają ten Atut, muszą również zdecydować, jak rozdzielają punkty między trzy powyższe czynniki. Na przykład, można wydać dwa punkty na lokalizację, a jeden na bezpieczeństwo.

Dobra lokalizacja schronienia ułatwia wampirowi polowanie i znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie przebywa dużo ludzi. Schronienie z wieloma kropkami w tej kategorii znajduje się w pobliżu kilku nocnych klubów lub barów, w których do późna panuje ruch. Niewiele kropek oznacza, że schronienie znajduje się w pobliżu dworca autobusowego lub kolejowego, na którym regularnie pojawiają się podróżni. Każda kropka lokalizacji schronienia daje premię +1 do kości, którymi rzuca się w testach polowania postaci, która kontroluje schronienia, i postaci, które ona tam wpuszcza. Schronienia bez kropek w lokalizacji znajdują się w miejscach na tyle odludnych, że nie dają one żadnej premii.

Wielkość schronienia jest ważna dla postaci, które potrzebują miejsca, w którym będą mogły swobodnie przechowywać swoją własność i cenne przedmioty. Schronienie, które nie ma kropek w wielkości, jest wystarczająco duże, by mógł zmieścić się w nim właściciel i, być może, jeden towarzysz. Ponadto jest tam minimum przestrzeni na przechowywanie ruchomości – wielka skrzynia w przechowalni lub maleńkie mieszkanie. Wydawanie punktów na zwiększenie rozmiaru schronienia pozwala przechowywać w nim więcej rzeczy osobistych. Większe schronienia mogą być dworkami, górskimi kryjówkami lub katakumbami. Pamiętaj jednak, że duże schronienie niełatwo utrzymać.

o Małe mieszkanie lub komora; 1-2 pokoje
oo Duże mieszkanie lub niewielki domek; 3-4 pokoje
ooo Magazyn, kościół lub wielki dom; 5-8 pokoi lub wielka sala
oooo Opuszczony dworek lub sieć podziemnych tuneli, równowartość 9-15 pokoi lub komnat
ooooo Wielka posiadłość lub ogromna sieć tuneli, niezliczone pomieszczenia lub komnaty.

Oczywiście wielkość i lokalizacja schronienia nie uniemożliwiają innym wampirom odbierania ci terenu, nie powstrzymują też śmiertelników (policjantów, bandytów, urzędników). Postaci graczy, którzy pragną zapewnić sobie nieco prywatności, mogą wydać punkty na bezpieczeństwo schronienia, co utrudni obcym wkroczenie na jego teren. Schronienia, które nie mają kropek w bezpieczeństwie, dają się znaleźć tym, którzy ich szukają i nie stanowią wyzwania dla osoby chcącej się do nich włamać. Każda kropka bezpieczeństwa schronienia odejmuje jedną kostkę z puli każdego, komu postać nie pozwala na wejście. Zwiększona trudność może wynikać z problemów ze znalezieniem wejścia (znajduje się za regałem, pod dywanem) lub z fizycznych zabezpieczeń (wrota krypty). Ponadto każda kropka wydana na bezpieczeństwo schronienia zapewnia premię +1 do inicjatywy tych, którzy znajdują się w środku i działają przeciw próbującym wkroczyć do schronienia (dobre pole widzenia, kamery).

Postaci, których gracze nie wydali punktów na Schronienie, mogą mieć własne, małe schronienia lub dzielić je ze swoim rodzicem lub Księciem. Nie zyskują wtedy żądnych związanych z mechaniką premii, w odróżnieniu od tych, którzy wydali punkty na swoje domy.

Każdy aspekt Atutu Schronienie ma maksymalny poziom 5. Innymi słowy, lokalizacja, wielkość i bezpieczeństwo nie mogą podnieść się powyżej 5 (do maksymalnie 15 punktów wydanych na cały Atut).

Specjalne: Istnieje możliwość podzielenia Atutu Schronienie pomiędzy kilka postaci w grupie. Mogą one być ze sobą na tyle związane lub zostać z czasem połączone wspólnym zaufaniem, by połączyć to, co posiadają.

Aby podzielić Atut, dwie lub więcej postaci musi się zgodzić na połączenie swoich kropek we wspólną pulę. Połączona wartość Atutu Schronienie nie może przekroczyć pięciu kropek w każdym z aspektów cechy. To oznacza, że postaci nie mogą przeznaczyć więcej niż pięciu kropek na, przykładowo, wielkość. Jeśli chcą przeznaczyć na niniejszy Atut dodatkowe kropki, muszą rozmieścić je tak, by znalazły się w innych aspektach Atutu – czyli w lokalizacji i bezpieczeństwie.

Wspólne kropki Schronienia można utracić. Członkowie koterii lub ich pomocnicy mogą zakończyć związek w wyniku złego traktowania lub obrazy. Członkowie grupy mogą dokonać czegoś, co postawi ich (i całą grupę) w złym świetle. Pieniądze można wydać lub stracić. Jeśli któryś z członków grupy zrobi coś, co umniejszy rangę schronienia, liczba kropek zmniejszy się dla każdego członka drużyny. Jest to słaba strona wspólnego Atutu. Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Narrator stanowi, kiedy działania postaci bądź wydarzenia w opowieści powodują utratę wspólnych kropek Schronienia. Postaci mogą również opuszczać wspólne Schronienie. Pomiędzy bliskimi sobie Spokrewnionymi mogą pojawić się niesnaski.

Postać może też paść ofiarą Ostatecznej Śmierci. Kiedy postać opuszcza wspólne Schronienie, jej kropki usuwa się z puli. Jeśli wciąż żyje, nie otrzymuje z powrotem wszystkich swoich kropek. Otrzymuje o jedną mniej, niż oddała. Zatem jeśli postać zakończy związek ze swoją koterią, jej dwie kropki Schronienia znikają z puli grupy, ale sama odzyskuje tylko jedną kropkę. Utracona kropka stanowi odzwierciedlenie kosztów lub pogorszenia opinii o postaci w wyniku zakończenia związku. Jeżeli wszyscy członkowie grupy zgodzą się rozluźnić więzy, wszyscy tracą po kropce z tego, co wcześniej oddali.

Narrator decyduje, jakie znaczenie mają w opowieści utracone kropki, gdy postać opuszcza wspólne schronienie. Prawdopodobnie nikt nie może przejąć obowiązków postaci związanych z bezpieczeństwem, które wystarczająco podupada, co powoduje, że pogarsza się lokalizacja schronienia lub dochodzi do zawalenia się części budynku i zmniejszenia jego

wielkości. Bez względu na okoliczności, potrzebne jest wiarygodne wytłumaczenie.

Postać nie musi dodawać wszystkich kropek Schronienia do wspólnej puli Atutu. Spokrewniony może posiadać własne, oddzielne schronienie poza tym, które reprezentują wspólnie wydane kropki. Wszelkie pozostałe kropki postaci (lub te, którymi nie chce się dzielić) oznaczają to, do czego ma ona dostęp indywidualnie. Na przykład, trzy postaci dzielą schronienie i jako grupa wydają na nie łącznie pięć kropek. Jedna z postaci swoje dwie pozostałe kropki zużywa na własne, prywatne schronienie. Te dwie kropki odzwierciedlają to, co postać posiada zupełnie niezależnie od wspólnego schronienia.

Aby zapisać wspólny Atut Schronienie na karcie postaci, umieść gwiazdkę przy nazwie Atutu i wpisz pełną liczbę kropek, do których twoja postać ma dostęp dzięki związkowi z innymi postaciami. Własny wkład w Atut zapisz w nawiasie obok jego nazwy. Nie ma konieczności zapisywania, za który aspekt Atutu odpowiadają kropki postaci, ponieważ daje to większą elastyczność, jeśli postać postanowi kiedyś wycofać się ze wspólnego schronienia.