FANDOM


Wymagania: Zręczność (***) i Broń palna (***)

Efekt: Umiejętności i doświadczenie Twojej postaci w strzelaniu są tak duże, że pozwalają Ci strzelać z dwóch broni naraz. Wciąż otrzymujesz karę -2 do używania słabszej ręki (chyba, że posiadasz Atut Oburęczność), ale może strzelić z obu broni w tej samej turze. Drugi atak otrzymuje karę -1. Możesz strzelić do dwóch różnych celów, ale pozbawia Cię to Obrony do końca tury. Ten Atut może być używany tylko z pistoletami.

Wada: Twoja postać nie może używać swojej Obrony przeciw żadnemu atakowi skierowamu w nią do końca tury. Jeśli w tej turze już użył Obrony, nie może użyć Rewolwerowca.