FANDOM


Wymagania: Siła (***), Wytrzymałość (**) i Bójka (**)

Efekt: Twoja postać zna się na boksie. Potrafi wyprowadzić szybkie, potężne ciosy i unikać ataków przeciwnika. Mogłeś uczyć się tego rekreacyjnie lub profesjonalnie, może Twoja szkoła oferowała lekcje. Kropki wykupione w tym Atucie pozwalają na wykonywanie konkretnych manewrów. Aby wykupić następny manewr, musisz znać wszystkie poprzednie.

Cios w tors (*) - Twoja postać wie, jak uderzyć, żeby pozbawić przeciwnika tchu. Jeśli liczba sukcesów zadanych w teście Bójki przewyższa Rozmiar przeciwnika, traci on następną akcję.

Odchylenie i unik (**) - Twoja postać odruchowo unika ciosów. Przeciw atakom opartym na Bójce, możesz używać wyższego z współczynników Czujności i Zręczności do wyliczenia Obrony. Jeśli w tej samej turze jesteś atakowany atakami opartymi na Bójce i Walce bronią, wyliczasz Obronę normalnie.

Seria ciosów (***) - Twoja postać potrafi zasypać przeciwnika gradem druzgoczących uderzeń. Może wykonać dwa testy Bójki przeciw temu samemu przeciwnikowi w jednej akcji. Drugi atak obarczony jest karą -1.

Wada: Twoja postać nie może używać swojej Obrony przeciw żadnemu atakowi skierowanemu w nią do końca tury. Jeśli w tej turze już użył Obrony, nie może użyć Serii ciosów.

Sierpowy (****) - Twoja postać potrafi wyprowadzić potężny, celny cios, który potrafi położyć przeciwnika na łopatki. Pojedynczy atak oparty na Bójce, który jest równy lub większy Rozmiarowi przeciwnika może pozbawić go przytomności. Przeciwnik zdaje test Wytrzymałości. Jeśli mu się uda, traci następną akcję jakby był pod wpływem Ciosu w tors. Jeśli mu się nie uda, traci przytomność na liczbę tur równą otrzymanym obrażeniom.

Wada: Twoja postać nie może używać swojej Obrony przeciw żadnemu atakowi skierowanemu w nią do końca tury. Jeśli w tej turze już użył Obrony, nie może użyć Sierpowego.

Brutalne ciosy (*****) - Ciosy Twojej postaci są tak celne i silne, że zadają śmiertelne obrażenia.

Wada: Wydaj punkt Siły Woli za każdy atak.