FANDOM


[ 1 ALBO 2 ]   Dragon's Tongue - Smoczy Język   ( Fallen Is Babylon -- Page 8 ) Edit

Efekt: Demony mają swój własny język, kolokwialnie nazywany Smoczym Językiem. Jakie są początki tego dziwnego języka? Dlaczego dla niektórych jest to seria syków i kliknięć, kiedy dla innych brzmi jak szept i gardłowy dzwięk? Szczerze, niewielu wie; niektórzy sugerują, że jest to szczątek języka, z czasów przed Wieżą Babel, języka aniołów, Boga, oraz Adama i Ewy. Inni mówią, że jest to konceptualistyczny metajęzyk, język, który jest tak znaczący jak jest i dźwięk. Wszystkie demony go znają, postacie, które kupią ten Merit na jednej kropce rozumieją go i potrafią kształtować słowa. Ci, którzy kupią Merit na dwóch kropkach, odkrywają, że potrafią płynnie komunikować się ze wszystkimi demonami. Zyskują +1 do rzutów socjalnych z demonami.

Smoczy Język może być uzyskany w dowolnym momencie życia postaci. Niektóre z nich mają go od urodzenia, inni zyskują to wątpliwe błogosławieństwo później, może jako rezultat klątwy albo niepowodzenia w rytuale przywołującym. Smoczy Język może być zakupiony jako część demonicznego paktu, aczkolwiek demon udzielający go pracuje pod warunkiem, który zakazuje postaci używania wiedzy do kontrolowania lub zyskiwania przewagi nad tym konkretnym demonem.


Dowolna postać, włączając taką z nadnaturlanym szablonem, może kupić ten Merit.