FANDOM


[ 1 ]   Direction Sense - Zmysł Kierunku   ( World Of Darkness -- Page 110 ) Edit

Efekt: Twoja postać posiada wrodzony zmysł kierunku, który instynktownie pozwala jej zostać zorientowaną. Może wejść na nieznane terytorium i zawsze będzie w stanie odtworzyć swoje krok, oraz potrafi orientować się względem kierunków geograficznych bez jakichkolwiek odnośników.